Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

 1. Rekisterin pitäjä

Kalevantuli Oy, y-tunnus: 2770216-8
Keskustie 33
42600 Multia
p. 050 354 3298
www.kalevantuli.net
info@kalevantuli.net

 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Göran Weber
Kalevantuli Oy
Keskustie 33
42600 Multia
p. 050 354 3298
goran.weber@kalevantuli.net

 1. Rekisterin nimi

Kalevantuli Oy:n asiakasrekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään Kalevantuli Oy:n asiakaspalveluun ja asiakassuhteiden hoitamiseen sekä markkinointiin ja muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

 1. Rekisterin tietosisältö

Asiakasnumero
Nimi (yrityksiltä myös y-tunnus)
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Käyttäjätunnus
Salasana
Katuosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Maa
Tilaushistoria
Toimitustavat ja -ehdot
Laskutus- ja maksuhistoria

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään. Tiedot voidaan kerätä asiakkaalta verkkosivujen kautta, sähköpostitse, puhelimitse tai henkilökohtaisesti.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille muuten kuin lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta (esim. asiakkaan omasta tai viranomaisen  lakiin perustuvasta pyynnöstä). Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n rajojen ulkopuolelle.  

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalista aineistoa ei ole. Tietojärjestelmillä tallennettavat ja käsiteltävät tiedot ovat rajattujen ja nimettyjen henkilöiden käytettävissä. Käyttö edellyttää kirjautumista tietojärjestelmään. Rekisteri on suojattu mm. palomuurilla.

 1. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 1. Tietojen korjaaminen

Rekisteröity voi muuttaa tietojaan hyödyntämällä uutiskirjeessä olevaa tietojen päivityslinkkiä. Rekisterin ylläpitäjä voi korjata virheellisiä, vanhentuneita tai puutteellisia tietoja myös omatoimisesti.

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen sähköiseen suoramarkkinointiin hyödyntämällä uutiskirjeessä olevaa tilauksen peruutuslinkkiä.